Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem

Administratorem Państwa danych osobowych jest Santia, spol. s r.o. z siedzibą przy ul. Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 25516558, DIČ: CZ25516558.

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: obsługi sprawy w jakiej Państwo się kontaktują – przez okres załatwiania sprawy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora]; ułatwienia z Państwem kontaktu w związku z wysłaniem zapytania (dane opcjonalne) – przez okres załatwienia sprawy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia – przekazanie danych opcjonalnych będzie stanowiło zgodę na przetwarzanie tych danych]; archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z powyższych celów, – nie dłużej niż wynika to z przepisów o archiwizacji danych [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, odwołać zgodę lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać: pisemnie na adres Santia, spol. s r.o., ul. Křižíkova 2987/70b, CZ612 00 Brno – Královo Pole; e-mailowo na adres: slozil@santiax.cz. 

Prawo do wycofania zgody. Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem danych opcjonalnych, stanowi warunek obsługi sprawy, w jakiej się Państwo kontaktują. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam prowadzenie korespondencji i załatwienie sprawy.