8 důvodů, proč věnovat pozornost duševnímu a fyzickému zdraví

V dnešním dynamickém pracovním prostředí se stále více ukazuje že duševní a tělesné zdraví zaměstnanců není jen osobní záležitost, ale též klíčový faktor, který ovlivňuje úspěch celé firmy.

Četné průzkumy ukazují, že investice do programů podporujících zdraví pracovníků je stejně důležitá jako různé formy benefitů. Zajímá vás proč? Přinášíme vám osm důvodů a věříme, že najdete odpověď.

Produktivita a výkonnost

Celkové zdraví přímo ovlivňuje produktivitu zaměstnanců. Podle průzkumu WHO trpí depresí nebo úzkostí ročně více než 300 milionů lidí na celém světě. To výrazně snižuje jejich výkonnost a v důsledku toho i úspěšnost celé firmy.

Snížení nemocnosti a fluktuace

Zdraví člověka, ať už to psychické nebo fyzické, má přímý dopad i na nemocnost zaměstnanců. Dobře nastavené programy na podporu zdraví snižují počet nemocenských a zvyšují produktivitu práce. Zdraví zaměstnanců nepřímo ovlivňuje i takové ukazatele, jakým je například fluktuace.

Zlepšení pracovního prostředí a atmosféry

Vytvoření pracovního prostředí podporujícího zdraví a duševní pohodu zkvalitňuje i celkovou atmosféru ve firmě. Pokud jsou lidé pozitivně naladěni, snižuje to jejich stresovou zátěž a zlepšuje pracovní vztahy mezi kolegy. V rámci studií společnosti Gallup bylo zjištěno, že lepší pracovní prostředí může vést ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců až o 21 %.

Zvýšení zaměstnanecké spokojenosti a loajality

Spokojení zaměstnanci jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu jakékoli organizace. Pokud jim nabídnete programy zaměřené na zdraví, ať už duševní či fyzické, zvýšíte tím jejich celkovou spokojenost. To se následně významně projeví na jejich loajalitě vůči firmě. Vzhledem k nedostatku pracovních sil na trhu práce je zaměstnanecká loajalita pro udržení kvalitních pracovníků klíčová.

Zlepšení týmové spolupráce a komunikace

Když jsou zaměstnanci v dobré tělesné i duševní kondici, jejich schopnost efektivně spolupracovat
a komunikovat se zvyšuje. To podporuje vztahy v týmu a vede k lepší spolupráci. České průzkumy poukazují na to, že společné týmové aktivity například v podobě Dnů zdraví mohou zlepšit týmovou dynamiku, jelikož posilují sociální soudržnost a vzájemnou důvěru.

Zvýšení motivace

Zdraví a pohoda hrají zásadní roli rovněž v motivaci zaměstnanců. Firma, která investuje do zdraví svých pracovníků, ukazuje, že si cení jejich práce a přínosu pro firmu. Tím posiluje jejich motivaci, angažovanost a produktivitu.

Předcházení syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření je v současné době závažným problémem, zvláště v aktuálně náročných ekonomických a sociálních podmínkách. Dokonce již patří mezi oficiální lékařské diagnózy. Kurzy a workshopy zaměřené na toto téma nabízejí zaměstnancům užitečné strategie pro řízení stresu a zvýšení odolnosti proti Vyhoření, což má dlouhodobý přínos pro jednotlivce i organizaci.

Zvýšení atraktivity zaměstnavatele na trhu práce

V konkurenčním prostředí dnešního trhu práce je pro firmy důležité, aby se odlišily také nabídkou výhod pro potenciální zaměstnance. Firmy, které se aktivně věnují podpoře zdraví svých lidí, jsou vnímány jako atraktivní zaměstnavatelé a mohou více lákat talentované kandidáty a zvýšit firmě renomé.

Našli jste odpověď na své PROČ?

Pokud ano, nahlédněte do našeho katalogu V ROVNOVÁZE a možná vás zaujme některý z kurzů či workshopů v naší nabídce. Pokud si stále nejste jisti, jestli to má smysl, ozvěte se nám. Téma můžete konzultovat s našimi experty na oblast well-beingu. Těšíme se na vás!

Katalog kurzů V ROVNOVÁZE

Další příspěvky

Novinky do vaší schránky

Co kdybyste měli vždy přehled o tom nejnovějším a nejlepším ze světa e-learningu? 
Nechte nám svůj e-mail a my se o to postaráme.